tel. 0915801981 email: apartmanynadtajovom@gmail.com

Apartmány nad Tajovom

Apartmány nad Tajovom sú situované nad obcou Tajov, v okrese Banská Bystrica. Okolie ponúka výborné podmienky na turistiku v Kremnických vrchoch, kde vyjdete na Tajovskú kopu, na Bystrické sedlo alebo prejdete známu trasu Via ferrata Komín. Krásne okolie  najlepšie spoznáte zo sedla bicykla. Nemôžete si priniesť vlastný? Nič sa nedeje. Ochotne Vám vieme dohodnúť zapožičanie. Z prírodných zaujímavostí stojí za zmienku tiež Bystrianska a Harmanecká jaskyňa, geografický stred Európy v Kremnickch Baniach či Ľupčiansky skalný hríb. Milovníci múzeí si prídu na svoje v Banskej Bystrici pri návšteve Múzea SNP, pričom za návštevu stojí aj Kremnica s mincovňou a hradom či obec Špania Dolina. Počas zimnej sezóny si skvele zalyžujete v blízkom Ski Králiky, alebo Ski Šachtičky, Ski Donovaly, alebo bežecké trate na Skalke Kremnických vrchoch.

Ski Králiky

Apartmán č.1

V apartmáne sa nachádzajú dve dvojlôžkové spálne, obývacia miestnosť s posedením, televízorom a kuchynským kútom, kúpeľňa s toaletou a pripojenie na sieť WiFi.

Vybavenie:

Internet (WiFi), Terasa

Miestnosti / izby:

1x Spálňa: 1x manželská posteľ alebo 2x posteľ

1x Spálňa: 1x manželská posteľ alebo 2x posteľ

1x Obývacia miestnosť
Vybavenie: Jedálenské posedenie, Televízor

1x Kuchynský kút
Vybavenie: Chladnička, Mikrovlnná rúra, Rýchlovarná kanvica,Hriankovač, Indukčná varná doska, hrnce, poháre, taniere,  príbor

1x Kúpeľňa s toaletou
Vybavenie: WC, Umývadlo, Sprchovací kút, Uteráky, Fén na vlasy

Apartmán č.2

V apartmáne sa nachádzajú dve dvojlôžkové spálne, obývacia miestnosť s posedením, televízorom a kuchynským kútom, kúpeľňa s toaletou a pripojenie na sieť WiFi.

Vybavenie:

Internet (WiFi), Terasa

Miestnosti / izby:

1x Spálňa: 1x manželská posteľ alebo 2x posteľ

1x Spálňa: 1x manželská posteľ alebo 2x posteľ

1x Obývacia miestnosť
Vybavenie: Jedálenské posedenie, Televízor

1x Kuchynský kút
Vybavenie: Chladnička, Mikrovlnná rúra, Rýchlovarná kanvica,Hriankovač, Indukčná varná doska, hrnce, poháre, taniere, príbor

1x Kúpeľňa s toaletou
Vybavenie: WC, Umývadlo, Sprchovací kút, Uteráky, Fén na vlasy

Cenník ubytovania 

Apartmány nad Tajovom

Cena je vrátane DPH a poplatkov
Balík
Čo je v cene

Cena za noc

1 noc

Apartmán s 2 spáľňami,  max.4 osoby, parkovanie , wifi zdarma     ne-štvr.

      Uvedená cena za 2 osoby                                                                    pia-so

od      80.00 €

od      89,00 €

2 noci a viac

Apartmán s 2 spáľňami,  max.4 osoby, parkovanie , wifi zdarma      ne-štvr.

      Uvedená cena za 2 osoby                                                                     pia-so

od      78,00 €

od       87,00€

6 a viac

Apartmán s 2 spáľňami,  max.4 osoby, parkovanie , wifi zdarma

dohodou

 

Možnosť rezervácie celého objektu pre max. 8 osôb

dohodou

Apartmány nad Tajovom


Máte otázky ohľadom ubytovania? Neváhajte nás kontaktovať.
Meno a priezvisko E-mail Správa Potvrdiť

Ubytovací poriadok

1. Ubytovanie klientov v súkromí v "Apartmány nad Tajovom" sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia na pobyt. Ubytovaní hostia predložia majiteľovi alebo správcovi apartmánu doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./, na základe odpisu sú hostia zapísaní v knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré t. č. netrpia infekčnou chorobou.

2. Čas nástupu na pobyt je po 14.00 hodine a odovzdanie apartmánu/izby v deň odchodu je do 10.00 hodiny ráno,(prípadne podľa dohody), inak je možné účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. Možnosť stanovenia ubytovacieho času inak, je nutné dohodnúť aspoň deň vopred. Pred príjazdom (približne hodinu) nás prosím informujte o príchode telefonicky, alebo formou SMS na tel. č. +421 915 801 981

3. Ubytovaným klientom odporúčame vhodné prezuvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod./.

4. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.

5. V objekte ubytovateľa, a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, a pod.).

6. Ubytovateľ nezodpovedá za cennosti (napr. výpočtová a audiovizuálna technika ) a peniaze hostí vnesené do areálu ubytovateľa a do izieb.

7. Pred odchodom z ubytovania je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere.

8. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu /lopty, tenisové rakety, sánky a pod./.

9. Pri odovzdaní objektu preberá klient inventár celého objektu a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu apartmanu/izby. Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu. V prípade straty kľúča, sme nútení Vám účtovať vzniknutú škodu vo výške = 30,- €.

10. Posteľná bielizeň, uteráky na ruky, utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt, pri skoršej výmene na požiadanie účtujeme poplatok 5€. Kuchynské utierky, čistiace potreby a hygienické potreby WC a v kúpeľni sú v cene ubytovania.

11. Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky, žuvačky a pod./ účtujeme poplatok 30 €.

12. Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný pokoj v čase od 22.00 hod. večer – 06.00 hod. ráno.

13. Za škody spôsobené nedbalosťou hosťa na majetku ubytovateľa, hosť zodpovedá podľa platných právnych predpisov.

14. Ubytovanie domácich zvierat nieje povolené v celom objekte.

15. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu majiteľ má právo vstúpiť do objektu a izieb na účely vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu /nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod./.

16. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovateľa môžete smerovať na email apartmanynadtajovom@gmail.com alebo telefonicky na +421 915 801 981

17. V celom objekte platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory /exteriér/, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení. Porušenie zákazu fajčenia v objekte a použitia otvoreného ohňa, napríklad sviečkou je pokutované 50€.

18. Hosťom nie je dovolené vodiť si návštevy do objektu, prípadne ubytovať ďalších ľudí bez vedomia ubytovateľa. V prípade porušenia má ubytovateľ právo ukončiť ubytovacie služby s klientom pred uplynutím dohodnutého času, bez nároku na vrátenie zvyšnej sumy za ubytovanie.

19. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má ubytovateľ právo odstúpiť od poskytovania ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

STORNO

V prípade zrušenia záväznej objednávky zo strany zákazníka má ubytovateľ vždy nárok na náhradu škody vo forme "storno poplatku", ktorého výška sa určuje nasledovne:

* Pri zrušení záväznej objednávky zákazníkom14 až 7 dní pred dňom nástupu činí storno poplatok 50% z celkovej ceny za ubytovanie. Maximálne vo výške prijatého preddavku.

* Pri zrušení záväznej objednávky zákazníkom menej ako 7 dní pred dňom nástupu činí storno poplatok 100% z celkovej ceny za ubytovanie. Maximálne vo výške prijatého preddavku.

Ak bol ubytovateľ zo strany klienta poslaný preddavok prevyšujúci výšku storno poplatku, ubytovateľ sa zaväzuje zvyšok preddavku po odrátaní storno poplatku vrátiť klientovi najneskôr do 7 dní od oznámenia zrušenia pobytu.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj "VOP") je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom ubytovania a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.

 2. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní izieb a prázdninových bytov na ubytovanie, ako aj pre všetky ďalšie dodávky a služby poskytované klientom.

 3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok ubytovateľa poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

 4. Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením ubytovateľa.

 5. Tieto VOP sa stavajú pre ubytovateľa záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

I. DEFINÍCIA POJMOV

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

Klientom - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s ubytovateľom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle záväznú objednávku.

Ubytovateľ - objekt prevádzkovaný spoločnosťou Valstructure, s.r.o. (so sídlom Tajov 350, 976 34 Tajov, IČO: 53219279, zapísanej v Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39517/S
.

Zmluvnými stranami - ubytovateľ a klient.

Službou - akékoľvek služby poskytované ubytovateľom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie služby.

Individuálnym klientom - spravidla 1 až 8 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby ubytovateľa alebo rezervujú ubytovanie u ubytovateľa v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Skupinou - spravidla 8 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby ubytovateľa alebo rezervujú ubytovanie u ubytovateľa v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Okamihom úhrady - moment, kedy ubytovateľ získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

Škodou - skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak je to možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

II. Uzavretie zmluvy

 1. Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzavretá medzi ubytovateľom a klientom o poskytovaní služieb.

 2. Uzatvorením zmluvy sa ubytovateľ zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť ubytovateľovi dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú s čerpaním služieb.

 3. Zmluva vzniká potvrdením objednávky (rezervácie) klienta zo strany ubytovateľa. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, faxom, e-mailom.

 4. Zmluvní partneri sú ubytovateľ a klient. Pokiaľ služby ubytovateľa objednávala tretia osoba (sprostredkovateľ), voči ubytovateľovi je povinnou (zmluvnou) stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 5. V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.

III. Ubytovacie služby – individuálni klienti

 1. Ubytovateľ je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby/byty od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby/bytu pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s ubytovateľom pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby/bytu, ibaže sa s ubytovateľom na tom osobitne dohodol.

 2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je ubytovateľ oprávnený účtovať poplatok za oneskorené uvoľnenie izby podľa aktuálneho cenníka.

 3. Ak sa klient nenasťahoval do izby/ bytu najneskôr do 23.00 hod. dňa príchodu a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, ubytovateľ je oprávnený rezervované izby prenechať inému klientovi. Ak klient sa chce ubytovať po 23.00 hod. je povinný to vopred nahlásiť ubytovateľovi.

 4. Ak sa klient ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

 5. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť u ubytovateľa osobne alebo na telefónom čísle +421 915 801 981. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jeho inventáru. V prípade, že ubytovateľ zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil ubytovateľa , je klient povinný nahradiť ubytovateľovi škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

 6. Pobyt klienta u ubytovateľa upravuje ubytovací poriadok a prevádzkové poriadky. Tieto poriadky sú pre klientov záväzné.

 7. Ubytovateľ je povinný umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste (trezor). Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom nezodpovedá ubytovateľ.

IV. Ubytovacie služby – skupiny

 1. Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia Čl. III. VOP.

V. Ceny za poskytované služby a platobné podmienky

 1. Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré ubytovateľ poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.

 2. Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny.

 3. Ceny uvedené v cenníku ubytovateľa sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a miestne dane.

 4. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 4 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia ceny, môže ubytovateľ dohodnutú cenu primerane zvýšiť, maximálne však o 5% dohodnutej ceny.

 5. K zmene ceny môže ubytovateľ pristúpiť aj vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom ubytovateľa počet rezervovaných izieb, rozsah služieb, dĺžku pobytu ap.

 6. Ubytovateľ je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred.

 7. Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový doklad – faktúra vystavená v deň odchodu klienta z priestorov ubytovateľa alebo v deň, kedy klient využil objednané služby ubytovateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.

 8. Splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy ubytovateľ mohol disponovať uhradenou čiastkou, t.j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu ubytovateľa alebo vyplatená pri nástupe na pobyt

 9. Pri omeškaní s platbou je ubytovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% omeškanej platby za každý deň omeškania.

 10. Započítanie pohľadávky klienta voči ubytovateľovi je možné iba v prípade, že započítateľná pohľadávka klienta voči ubytovateľovi je nesporná alebo právoplatná.

VI. Platobné podmienky

 1. V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, klient zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, pričom rezervácia bude potvrdená až po pripísaní sumy na účet ubytovateľa, alebo zaslaním potvrdenia o platbe. Ak nebude platba pripísaná na účet ubytovateľa do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, ubytovateľ má právo predmetnú objednávku stornovať.


VII. Záloha na služby

 1. Pokiaľ nie je s ubytovateľom uzatvorená iná písomná dohoda, ubytovateľ je oprávnený požadovať zálohovú platbu v hodnote 50% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 30 dní pred konaním podujatia. Pri nástupe na pobyt menej ako 7 dní ubytovateľ požaduje 100% ceny pobytu

 2. Úhrada zálohovej platby je potvrdením záväznosti zmluvy. Uhradená záloha sa v prípade storna nevracia, slúži ako paušalizovaná náhrada škody (ušlý zisk).

 3. V prípade, že záloha nebude uhradená včas, ubytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.

VIII. Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky

 1. Klient má právo stornovať objednané služby.

 2. Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží ubytovateľovi odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie (služby) a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia.

 3. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia sú nasledovné:

 4. Pri ubytovaní skupín platia nasledujúce storno podmienky: Pri zrušení záväznej objednávky zákazníkom 14 až 7 dní pred dňom nástupu činí storno poplatok 50% z celkovej ceny za ubytovanie. Maximálne vo výške prijatého preddavku. Pri zrušení záväznej objednávky zákazníkom menej ako 7 dní pred dňom nástupu činí storno poplatok 100% z celkovej ceny za ubytovanie. 

 5. Ak bol ubytovateľ zo strany klienta poslaný preddavok prevyšujúci výšku storno poplatku, ubytovateľ sa zaväzuje zvyšok preddavku po odrátaní storno poplatku vrátiť klientovi najneskôr do 7 dní od oznámenia zrušenia pobytu.

IX. Osobitné ustanovenia

 1. Zvieratá nesmú byť prinesené do priestorov ubytovateľa.

 2. Fajčenie je dovolené lev vo vyhradenom priestore. V ostatných priestoroch, (všetkých vnútorných prevádzok a izieb) je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má ubytovateľ právo uložiť klientovi pokutu vo výške 50,-€ za každé zistené porušenie.

 3. K ubytovateľovi nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

 2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

 3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami ubytovateľa. Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch ubytovateľa  a na stránkach

 4. https://apartmany-nad-tajovom.sk